Заседание Совета при полномочном представителе Президента РФ в ПФО (г.Ижевск)